Dagelijks Bijbelcitaat – vrijdag 5 aug 2022

Uit het evangelie volgens Matteüs 16, 25

Jezus zei: ‘Ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest omwille van Mij, zal het behouden.’

Foto: Uwe Baumann © Pixabay