Dagelijks Bijbelcitaat – vrijdag 5 febr. 2016

Uit de eerste brief van Paulus aan Timoteüs 1, 5

Het doel van je opdracht is de liefde die voortkomt uit
een rein hart, een zuiver geweten en een oprecht geloof.

 

kapel 2014-07-11_01

Romaans kerkje Saint-Martain te Nancelle (Frankrijk)

Lezing van de dag Leestip van de dag