Dagelijks Bijbelcitaat – vrijdag 5 jan 2023

Uit het boek Psalmen 11, 1-3

Juich de Heer toe, heel de aarde,
dien de Heer met vreugde,
kom tot Hem met jubelzang.
Erken het: de Heer is God,
Hij heeft ons gemaakt,
Hem behoren wij toe,
zijn volk zijn wij,
de kudde die Hij weidt.