Dagelijks Bijbelcitaat – vrijdag 5 januari 2018

Uit de eerste brief van Johannes, 3, 18

We moeten niet liefhebben met de mond, met woorden,
maar waarachtig, met daden.