Dagelijks Bijbelcitaat – vrijdag 5 mei 2017

Uit de brief van Paulus aan de Galaten, 5, 1

Christus heeft ons bevrijd opdat wij in vrijheid zouden leven;
houd dus stand en laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen.