Dagelijks Bijbelcitaat – vrijdag 6 juli 2018

Uit het evangelie volgens Johannes 15, 16ab

Jezus zei :
Jullie hebben niet mij uitgekozen, maar Ik jullie,
en Ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen,
blijvende vrucht.