Dagelijks Bijbelcitaat – vrijdag 6 mei 2022

Uit de brief van Paulus aan de Filippenzen 3, 13b

Ik vergeet wat achter me ligt en richt mij op wat voor me ligt.