Dagelijks Bijbelcitaat – vrijdag 6 okt 2023

Uit het evangelie volgens Lucas 10, 16

Jezus zei: ‘Wie naar jullie luistert, luistert naar Mij, en wie jullie afwijst, wijst Mij af. En wie Mij afwijst, wijst Hem af die Mij gezonden heeft.’