Dagelijks Bijbelcitaat – vrijdag 7 april 2017

Uit het eerste boek Kronieken 22, 19a

Richt u met hart en ziel naar de Heer, uw God.