Dagelijks Bijbelcitaat – vrijdag 7 juni 2024

Uit de brief van Paulus aan de Efeziërs 4, 32a

Wees goed voor elkaar en vol medeleven.