Dagelijks Bijbelcitaat – vrijdag 7 sept 2018

Uit het boek Psalmen 37, 27

Mijd het kwade en doe het goede,
en je zult voor eeuwig wonen in het land.