Dagelijks Bijbelcitaat – vrijdag 8 juli 2022

Uit de brief van Paulus aan de Efeziërs 4, 27

Geef de duivel geen kans.