Dagelijks Bijbelcitaat – vrijdag 8 juli 2023

Uit het evangelie volgens Matteüs 11, 25-26

Jezus bad: ‘Ik loof U, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat U deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt gehouden, maar ze aan eenvoudige mensen hebt onthuld. Ja, Vader, zo heeft het U behaagd.’