Dagelijks Bijbelcitaat – vrijdag 8 maart 2024

Uit het evangelie volgens Marcus 12, 29-31

Jezus antwoordde de farizeeër: ‘Het voornaamste gebod is: “Luister, Israël! De Heer, onze God, is de enige Heer; heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht.” En daarna komt dit: “Heb uw naaste lief als uzelf.” Er zijn geen geboden belangrijker dan deze.’