Dagelijks Bijbelcitaat – vrijdag 9 juli 2021

Uit het evangelie volgens Matteüs 10, 16

Jezus zei: ‘Bedenk wel, Ik zend jullie als schapen onder de wolven. Wees dus scherpzinnig als een slang, maar behoud de onschuld van een duif.’