Dagelijks Bijbelcitaat – woensdag 1 febr 2023

Uit de brief van Paulus aan de Hebreeën 12, 14

Streef ernaar in vrede te leven met allen en leid een heilig leven; wie dat niet doet zal de Heer niet zien.