Dagelijks Bijbelcitaat – woensdag 1 februari 2017

Uit de brief van Paulus aan de Hebreeën 12, 15

Zorg ervoor dat niemand zich de genade van God laat ontgaan,
dat er geen giftige kiem opschiet die onrust veroorzaakt
en met zijn bitterheid velen besmet.

 

 

Lezing van de dag Leestip van de dag