Dagelijks Bijbelcitaat – woensdag 1 maart 2017

Uit de tweede brief van Paulus aan de Korintiërs 5, 20c

Laat u met God verzoenen.