Dagelijks Bijbelcitaat – woensdag 1 maart 2023

Uit het boek Psalmen 51, 18-19

U wilt van mij geen offerdieren,
in brandoffers schept U geen behagen.
Het offer voor God is een gebroken geest;
een gebroken en verbrijzeld hart
zult U, God, niet verachten.