Dagelijks Bijbelcitaat – woensdag 1 mei 2024

Uit de brief van Paulus aan de Galaten 5, 6

In onze eenheid met Christus Jezus is het niet van belang of iemand besneden is of niet, maar telt alleen het geloof, dat zich uit in liefde.