Dagelijks Bijbelcitaat – woensdag 10 febr. 2016

Uit de tweede brief van Paulus aan de Korintiërs 5, 20b

Namens Christus vragen wij: laat u met God verzoenen.

 

aswoensdag_1

 

Lezing van de dag Leestip van de dag