Dagelijks Bijbelcitaat – woensdag 10 juli 2024

Uit de brief van Paulus aan de Galaten 6, 9a

Laten we het goede doen, zonder op te geven.