Dagelijks Bijbelcitaat – woensdag 10 juni 2015

Uit de brief  van Paulus aan de Romeinen 13, 8

Wees elkaar niets schuldig, behalve liefde,
want wie de ander liefheeft, heeft de gehele wet vervuld.

 

Cross and cloth against backlit blue sky