Dagelijks Bijbelcitaat – woensdag 10 maart 2021

Uit het boek Spreuken 28, 9

Als je geen gehoor geeft aan de wet, is zelfs je gebed de Heer een gruwel.