Dagelijks Bijbelcitaat – woensdag 11 nov 2020

Uit de tweede brief van Paulus aan de Kolossenzen 2, 7c

Wees vervuld van dankbaarheid.