Dagelijks Bijbelcitaat – woensdag 12 juli 2017

Uit de brief van Paulus aan de Hebreeën 10, 24

Laten we opmerkzaam blijven en elkaar ertoe
aansporen lief te hebben en goed te doen.