Dagelijks Bijbelcitaat – woensdag 12 mei 2021

Uit de brief van Paulus aan de Romeinen 12, 9b

Verafschuw het kwaad en wees het goede toegedaan.