Dagelijks Bijbelcitaat – woensdag 12 okt 2023

Uit de brief van Paulus aan de Efeziërs 4, 3

Span u in om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren die de Geest u geeft.