Dagelijks Bijbelcitaat – woensdag 13 maart 2019

Uit de brief van Paulus aan de Galaten 2, 20

Ikzelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij.
Mijn leven hier op aarde leef ik in het geloof in de Zoon van God,
die mij heeft liefgehad en zich voor mij heeft prijsgegeven.