Dagelijks Bijbelcitaat – woensdag 13 sept 2023

Uit de brief van Paulus aan de Filippenzen 4, 1c

Blijf standvastig in de Heer.