Dagelijks Bijbelcitaat – woensdag 14 febr 2024

Uit de tweede brief van Paulus aan de Korintiërs 5, 20b

Namens Christus vragen wij u dringend: laat u met God verzoenen.