Dagelijks Bijbelcitaat – woensdag 14 juni 2023

Uit de tweede brief van Paulus aan de Korintiërs 3, 6c

De letter doodt, maar de Geest maakt levend.