Dagelijks Bijbelcitaat – woensdag 15 aug 2018

Uit het boek Apocalyps 12, 1

Er verscheen in de hemel een indrukwekkend teken:
een vrouw, bekleed met de zon, met de maan onder haar voeten
en een krans van twaalf sterren op haar hoofd.