Dagelijks Bijbelcitaat – woensdag 15 febr 2023

Uit het boek Psalmen 146, 7-9

De Heer doet recht doet aan de verdrukten, geeft brood aan de hongerigen. De Heer bevrijdt de gevangenen, de Heer opent de ogen van blinden, de Heer richt de gebogenen op, de Heer heeft de rechtvaardigen lief, de Heer beschermt de vreemdelingen, wezen en weduwen steunt Hij, maar goddelozen richt Hij te gronde.