Dagelijks Bijbelcitaat – woensdag 15 juli 2015

Uit de brief van Paulus aan de Galaten 5, 1

Christus heeft ons bevrijd opdat wij in vrijheid zouden leven;
houd dus stand en laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen.

 

1.50-hemelvaart-Jezus

 

Lezing van de dag Leestip van de dag