Dagelijks Bijbelcitaat – woensdag 15 maart 2017

Uit het evangelie volgens Marcus 8, 31

Jezus begon hun te leren dat de Mensenzoon veel zou moeten
lijden en door de oudsten van het volk, de hogepriesters en
de schriftgeleerden verworpen zou worden, en dat Hij
gedood zou worden, maar drie dagen later zou opstaan.

 

 

Lezing van de dag Leestip van de dag