Dagelijks Bijbelcitaat – woensdag 16 mei 2018

Uit het boek Psalmen 25, 5

Wijs mij de weg van uw waarheid en onderricht mij,
want U bent de God die mij redt, op U blijf ik hopen, elke dag weer.