Dagelijks Bijbelcitaat – woensdag 17 febr 2021

Uit de tweede brief van Paulus aan de Korintîërs 5, 20b

Namens Christus vragen wij: laat u met God verzoenen.