Dagelijks Bijbelcitaat – woensdag 17 juni 2015

Uit de tweede brief van Paulus aan de Korintiërs 9, 6

Bedenk dit: wie karig zaait, zal karig oogsten;
wie overvloedig zaait, zal overvloedig oogsten.

 

graan