Dagelijks Bijbelcitaat – woensdag 17 maart 2021

Uit de tweede brief van Paulus aan de de Tessalonicenzen 2, 16-17

Mogen onze Heer Jezus Christus en God, onze Vader, die ons zijn liefde heeft getoond en ons door zijn genade blijvende steun en goede hoop gegeven heeft, u aanmoedigen en sterken in al het goede dat u doet en zegt.