Dagelijks Bijbelcitaat – woensdag 17 mei 2023

Uit het boek Handelingen van de Apostelen 17, 28

Paulus sprak: ‘In God leven wij, bewegen wij en zijn wij.’