Dagelijks Bijbelcitaat – woensdag 17 nov 2021

Uit de eerste brief van Petrus 4, 10

Laat ieder van u de gave die hij van God gekregen heeft, gebruiken om de anderen te helpen, zoals het goede beheerders van Gods veelsoortige gaven betaamt.

Foto: Pixabay