Dagelijks Bijbelcitaat – woensdag 18 april 2018

Uit de eerste brief van Petrus 2, 4-5a

Voeg u bij Christus,
bij de levende steen die door de mensen werd afgekeurd
maar door God werd uitgekozen om zijn kostbaarheid,
en laat u ook zelf als levende stenen gebruiken
voor de bouw van een geestelijke tempel.