Dagelijks Bijbelcitaat – woensdag 18 juli 2018

Uit het boek Handelingen 2, 44-46

Allen die het geloof hadden aanvaard, bleven bijeen
en hadden alles gemeenschappelijk. Ze verkochten al hun
bezittingen en verdeelden de opbrengst onder degenen die iets
nodig hadden. Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen
in de tempel, braken het brood bij elkaar thuis en gebruikten
hun maaltijden in een geest van eenvoud en vol vreugde.

 

 

Lezingen van de dag Leestip van de dag