Dagelijks Bijbelcitaat – woensdag 19 april 2017

Uit het evangelie volgens Lucas 24, 30-31

Toen Jezus met hen aan tafel aanlag, nam Hij het brood,
sprak het zegengebed uit, brak het en gaf het hun.
Nu werden hun ogen geopend en herkenden ze Hem.
Maar Hij werd onttrokken aan hun blik.