Dagelijks Bijbelcitaat – woensdag 2 jan 2018

Uit de brief van Paulus aan de Hebreeën 4, 12

Levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een
tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest,
been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen
en gedachten van het hart te ontleden.