Dagelijks Bijbelcitaat – woensdag 2 maart 2022

Uit de tweede brief van Paulus aan de Korintiërs 5, 20c

Laat u met God verzoenen.