Dagelijks Bijbelcitaat – woensdag 20 maart 2019

Uit het evangelie volgens Matteüs 20, 26b-28

Jezus riep de twaalf bij zich en zei:
‘Wie van jullie de belangrijkste wil zijn, zal de anderen moeten dienen,
en wie van jullie de eerste wil zijn, zal jullie dienaar moeten zijn;
zoals de Mensenzoon niet gekomen is om gediend te worden,
maar om te dienen en zijn leven te geven als losgeld voor velen.’