Dagelijks Bijbelcitaat – woensdag 20 mei 2015

Uit de tweede brief van Paulus aan de Korintiërs 5, 17-18a

Iemand die één met Christus is, is een nieuwe schepping.
Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen.
Dit alles is het werk van God.
Hij heeft ons door Christus met zich verzoend.

 

roos

 

Lezing van de dag Leestip van de dag