Dagelijks Bijbelcitaat – woensdag 20 sept 2023

Uit de eerste brief van Paulus aan de Tessalonicenzen 5, 16-19

Wees altijd verheugd, bid onophoudelijk, dank God onder alle omstandigheden, want dat is wat Hij van u, die één bent met Christus Jezus, verlangt. Doof de Geest niet uit.